Suunnittelija, Tilakeskus

Joensuun Tilakeskuksella on haettavana

Suunnittelijan tehtävä

Joensuun Tilakeskus hankkii kaupungin hallintokunnille toimitilat ja käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu pienten- ja keskisuurten korjaus-, kunnossapito- ja muutostöiden arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu lisäksi investointihankkeiden arkkitehtisuunnittelun asiantuntijatehtävät sekä konsulttityönä toteutettavien pienten hankkeiden suunnitteluttamisesta vastaaminen. Suunnittelija toimii asiantuntijana kaupunkikuvallisissa ja rakennusten arkkitehtuuriin liittyvissä asioissa sekä valmistelee lausuntoja kaava ym. lausuntopyyntöihin.

Suunnittelijan tehtävän kelpoisuusehtona on vähintään rakennusarkkitehdin tutkinto tai muu vastaava tehtävään soveltuva tutkinto. Arvostamme hyvää arkkitehtisuunnittelukokemusta, tietomaaliosaamista ja kokemusta uusien työympäristöjen suunnittelusta. Suunnitteluohjelmina käytämme AutoCAD2019 ja Revit 2019. Arvostamme asiakaspalvelulähtöisyyttä, yhteistyökykyä ja oma-aloitteista työotetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävän palkkaus määräytyy teknisten sopimusten palkkaryhmän II hinnoittelutunnuksen 50102014 mukaisesti. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksen. Ennen tehtävän vastaanottamista on tehtävän valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Työt alkavat 2.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 9.12.2019 klo 15.00.

Lisätietoja antavat toimistoarkkitehti Raimo Tukiainen puh. 050 410 1607, raimo.tukiainen@joensuu.fi (viikoilla 47 ja 49) ja tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen puh. 0500 678 229, timo.korhonen@joensuu.fi 

Hakuaika alkaa: 18.11.2019 13:00Hakuaika päättyy: 09.12.2019 15:00