Lastentarhanopettajan sijaisuus 5.1.-31.5.2020, Tuulikanteleen päiväkoti

Joensuun kaupungille Tuulikanteleen päiväkotiin, Kettuvaarantien siirtotiloihin haetaan

LASTENTARHANOPETTAJAN SIJAISTA AJALLE 5.1.-31.5.2020 pienten osastolle

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lisätietoja: Päiväkodinjohtaja Aija Monto, puh. 050 310 9647, aija.monto@joensuu.fi
EI SÄHKÖISTÄ HAKUA.