Etsivä nuorisotyöntekijä

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut hakee lyhyeen sijaisuuteen 

etsivän nuorisotyön osaajaa ajalle 15.8.-29.11.2020

Etsivää työtä tehdään kokonaisvaltaisesti 15–29 -vuotiaiden nuorten parissa yhdessä Ohjaamo- palveluiden kanssa. Työtehtäviin kuuluvat nuorten ohjaaminen ja tukeminen palveluverkostossa, työskentely nuorisotila Whisperin päivä- ja ryhmätoiminnoissa sekä aktiivinen kehittäminen ja toiminta osana nuorten palveluja. Osaatko kohdata nuoria, olla läsnä ja tarvittaessa tarttua tilanteisiin?

Olet valmis jalkautumaan työssäsi ja tunnet palvelujärjestelmät ja –verkostot.

Työskentelet sujuvasti muiden ammattilaisten kanssa verkostoissa ja työparina.

Sinulla on kasvatuksellinen työote ja kyky havainnoida nuorisokulttuureista nousevia ilmiöitä.

Sinulla on näkemystä sekä työkokemusta konkreettisista toimintamalleista.

Olet napakka mutta välittävä.

Hakijalta edellytetään alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa, opistotasoista- tai muuta alalle soveltuvaa koulutusta, hyviä suunnittelu-, ohjaus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan monipuolinen ohjauskokemus erilaisista toimintaympäristöistä. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan 02VAP050

Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). 

Hakemukset 23.7.2020 klo 15.00 mennessä

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/toihin-kaupungille, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja tehtävistä antaa virka-aikana Jouni Erola, puh.050 575 8043, sähköposti: jouni.erola@joensuu.fi

Hakuaika alkaa: 25.06.2020 07:00Hakuaika päättyy: 23.07.2020 15:00