Tarkastusinsinööri

Joensuun kaupungilla on haettavana

TARKASTUSINSINÖÖRIN VIRKA

Tehtäviin kuuluu Maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemät rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, jotka sisältävät muun muassa:

  • rakennushankkeeseen ryhtyvien ja suunnittelijoiden ohjausta ja neuvontaa
  • rakennuslupapäätöksien tekemistä ja lupavalmistelua
  • aloituskokouksien pitämistä
  • rakennuslupapäätöksissä edellytettyjen katselmusten suorittamista
  • kohteiden jälkivalvontaa
  • rakennetun ympäristön valvontaa
  • muita rakennusvalvonnan tehtäviä.

Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävistä, tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus rakennesuunnittelusta katsotaan eduksi.

Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusehtona virkaan on vähintään talonrakennusalan AMK insinöörin tutkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Virka täytetään 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 2.10.2020 klo 15.00.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/toihin-kaupungille, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja tehtävistä antaa virka-aikana Jukka Hyttinen puh. 0503306295, sähköposti: jukka.hyttinen@joensuu.fi.

Hakuaika alkaa: 10.09.2020 08:00Hakuaika päättyy: 02.10.2020 15:00

Jaa ilmoitus