Työhönvalmentaja

ESR-rahoitteisessa Jatkuvan oppimisen työpolut (JOT)-hankkeessa kehitetään maakunnallista asiakaslähtöisen oppimis- ja työllistymispolun toimintamallia Riverian, Ammattiopisto Luovin, Joensuun kaupungin ja muiden toimijoiden ylläpitämien työpajojen ja yhdistysten sekä yritysten yhteistyönä. Tavoitteena on lyhentää asiakkaan ohjautumisaikaa palvelusta toiseen sekä varmistaa, että hän saa tilanteeseensa parhaiten sopivan palvelun.

Joensuun kaupungin Työllisyyspalvelut hakee JOT-hankkeeseen 

TYÖHÖNVALMENTAJAA 

ajalle 1.2. 2021-31.5.2023.

Työhönvalmentaja sijoittuu Taitamon moniammatilliseen työyhteisöön pääasiallisena toiminta-alueenaan kantakaupungin alue. Työhönvalmentajan keskeisenä tehtävänä on toimia kaupungin eri yksiköihin kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön sijoittuvien asiakkaiden tukena. Työhönvalmentaja etsii ja koordinoi vapaita valmennuspaikkoja kaupungin eri yksiköistä sekä tekee yhteistyötä yksiköiden esimiesten ja henkilöstön, asiakkaan verkoston sekä työllisyyspalvelujen henkilöstön kanssa asiakkaiden valmennusjaksojen käytännön toteutuksessa. 

Odotamme työhönvalmentajalta

- Kokemusta työllisyydenhoidon toimintakentästä
- Asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta
- Hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
- Kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn

- Vähintään viiden vuoden työkokemusta
- Mahdollisuutta monikanavaiseen ja liikkuvaan työhön

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kaupallisilta aloilta. Eduksi katsotaan kunta-alan toimintaympäristön tuntemus sekä kokemus valmentavasta asiakastyöstä.

Palkkaus KVTES:n mukaan

Hae tehtävää viimeistään to 21.1.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa Taitamo-vastaava Kirsi Kärkäs-Vaittinen p. 0505335867, kirsi.karkas-vaittinen@joensuu.fi

Hakuaika alkaa: 11.01.2021 15:00Hakuaika päättyy: 21.01.2021 15:00

Jaa ilmoitus