RAKENNUSVALVONTAINSINÖÖRI

Joensuu on vireä koulutuskaupunki ja Pohjois-Karjalan maakunnan keskus. Itä-Suomen elinvoimaisin kaupunkiseutu kasvaa ja kehittyy osaavien ihmisten ja hyvän ilmapiirin voimalla. 

Joensuun  kaupungin lupa- ja viranomaistoimintoihin kuuluvassa rakennusvalvonnassa on haettavana 

RAKENNUSVALVONTAINSINÖÖRIN VIRKA 

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonta huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät katselmukset ja antaa neuvoja sekä ohjeita rakentajille. 

Rakennusvalvontainsinööri ohjaa ja valvoo hyvän rakentamistavan, säännösten ja kaavoituksen mukaisen rakentamisen toteutumista omalla alueellaan sekä toimii rakennustarkastajan sijaisena. 

Keskeisiä tehtäviä virassa ovat maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemät kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, joihin kuuluu mm.: 

• Rakennushankkeeseen ryhtyvien ja suunnittelijoiden ohjaus  neuvonta
• Rakennuslupapäätöksien tekeminen ja lupavalmistelu
• Aloituskokousten pitäminen
• Rakennuslupapäätöksissä edellytettyjen katselmusten suorittaminen


Tehtäviin kuuluu myös kohteiden jälkivalvontaa, rakennetun ympäristön valvontaa sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä.  

Kelpoisuusehtona on talonrakennusalan AMK insinöörin tutkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto.  

Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä, tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja.  

Työ alkaa 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan.  

Työssä noudatetaan kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta, jonka mukaan myös palkkaus määräytyy. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.  

Joensuun kaupunki on savuton työpaikka. 
 
Hakuaika päättyy 28.9.2017 klo 15.00.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake. 

Lisätietoja tehtävistä antaa virka-aikana rakennustarkastaja Jukka Hyttinen puh. 050 330 6295, sähköposti: jukka.hyttinen@jns.fi.

 

Hakuaika alkaa: 04.09.2017 08:00 Hakuaika päättyy: 28.09.2017 15:00