TONTTIPÄÄLLIKKÖ (4.1.19)

Joensuun kaupunki hakee tonttipäällikköä maaomaisuus -tulosalueelle vakituiseen virkaan.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn tiimissä, joka vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, maanhankinnasta, tonttien luovutuksesta ja markkinoinnista, kiinteistörekisterin ylläpidosta ja kiinteistönmuodostuksesta, paikkatiedosta ja maaomaisuuden isännöinnistä sekä erilaisten maapoliittisten sopimusten laadinnasta.

Tonttipäällikön päätehtävinä ovat asunto- ja yritystonttien vuokraamiseen ja myyntiin, maa-alueisiin, asemakaavoihin ja tonteilla tapahtuviin rakennushankkeisiin liittyviin sopimuksiin sekä kaupungin kiinteistöjen kehittämiseen liittyvät haastavat neuvottelu- ja valmistelutehtävät. Tonttipäällikkö vastaa tonttimarkkinoinnista sekä tontinluovutuksen ohjaamisesta ja valmistelusta. Valittavan kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen tehtäviin kuuluu myös kiinteistörekisterinpitoon ja kiinteistönmuodostukseen liittyviä työtehtäviä.

Tonttipäällikkö toimii maaomaisuus-tulosalueen päällikön (kaupungingeodeetin) sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena on maanmittausalan insinöörin (AMK) tai diplomi-insinöörin (DI) koulutus. Aikaisempi kokemus vastaavassa kunnallisessa työstä kaupunkisuunnittelusta, maankäytöstä ja erityisesti maapolitiikasta katsotaan hakijalle eduksi.

Virassa menestyminen edellyttää hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä asennetta, maapolitiikan, sopimusjuridiikan ja kiinteistönmuodostukseen liittyvän lainsäädännön osaamista sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävänkuvaus tarkentuu valituksi tulevan henkilön osaamisen ja erityistaitojen mukaisesti.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Virka alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 4.1.2019 klo 15.00.

Virkaa haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Kalle Sivén, kalle.siven@joensuu.fi, puh. 050 511 0362.

Hakuaika alkaa: 07.12.2018 08:00 Hakuaika päättyy: 04.01.2019 15:00