YMPÄRISTÖTARKASTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA AJALLE 1.3. – 31.12.2019 (25.1.19)

YMPÄRISTÖTARKASTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA AJALLE 1.3. – 31.12.2019

Ympäristötarkastajan määräaikainen virka ajalle 1.3 - 31.12.2019

Ympäristönsuojeluyksikön tehtävien osalta tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset valvontatehtävät sekä osallistuminen ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvien asioiden valmisteluun.

Määräaikainen ympäristötarkastaja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen tiejaoston sihteerinä ja valmistelee tiejaoston käsiteltäviksi tulevat yksityistielain ja –asetuksen mukaiset asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Tiejaoston sihteeri myös opastaa tiekuntia ja tieosakkaita.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemus tehtäväkenttään kuuluvilta alaloilta luetaan eduksi. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, innovatiivisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtäväkuva täsmentyy valittavan henkilön osaamisen ja työkokemuksen perusteella.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Työ alkaa 1.3.2019.

Virkasuhde on määräaikainen ja se kestää 31.12.2019 saakka.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 15.00.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkko-osoitteessa http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakulomake.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen, puh. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Hakuaika alkaa: 11.01.2019 12:00Hakuaika päättyy:25.01.2019 15:00