Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Joensuun kaupungin työnhakija-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Joensuun kaupunki
  Rantakatu 20, 2krs.
  80100 Joensuu
  Puh. 050 432 6374
  Fax. (013) 267 5020
  E-mail: etunimi.sukunimi@jns.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Erja Poutiainen
  Puh. 050 432 6374
  E-mail: erja.poutiainen@jns.fi
 3. Rekisterin nimi
  Joensuun kaupungin työnhakija-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  työnhakija-tietokannan tietoja käytetään Joensuun kaupungin sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Joensuun kaupungin työnhakija-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  työnhakija-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Joensuun kaupungin sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  työnhakija-tietokannan käyttöoikeus on Joensuun kaupungin rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
 9. Tarkastus
  Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.